آموزش مجازی جمعیت هلال احمر

پرداخت بانکی

اهداء مبلغ به «دوره خانواده آماده در کرونا»


برای پرداخت روی یکی از مبالغ زیر کلیک نمایید.
و یا با کلیک روی سایر مبالغ، مبلغ مورد نظرتان را وارد کرده و بر روی پرداخت کلیک بفرمایید.