آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

دوره‌ها

دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۵۵۴۹)
پدافند هسته‌ای و پرتوی
پدافند هسته‌ای و پرتوی
سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاونت مردم‌یاری قرارگاه پدافند پرتوی کشور
رایگان
(۲۶۹۵)
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۱۱۲۵)
دوره آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
دوره آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
رایگان
(۵۹۵۶)
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
در صورت توصیه پزشک معالج، چگونه از بیمارکرونایی در منزل مراقبت کنیم؟
رایگان
(۱۲۲۲۶)
دوره آموزش مجازی دانش‌آموز آماده در روزهای سخت (دادرس)
دوره آموزش مجازی دانش‌آموز آماده در روزهای سخت (دادرس)
مدرسه آماده، جامعه آماده
رایگان
(۹۸۹۳)
دوره خانواده آماده در کرونا
دوره خانواده آماده در کرونا
رایگان
(۱۵۶۱۰)
دوره آنلاین کمک‎‌های اولیه پایه ـ بخش دوم (احیا)
دوره آنلاین کمک‎‌های اولیه پایه ـ بخش دوم (احیا)
ارزیابی اولیه و احیای قلبی ـ ریوی
رایگان
(۳۳۷۲)
دوره آموزشی خانه‌تکانی ایمن
دوره آموزشی خانه‌تکانی ایمن
با فراگیری اصول ایمنی در خانه‌تکانی، خوشی‌ها را به ناخوشی تبدیل نکنیم!
رایگان
(۶۱۰۰)
دوره آنلاین کمک‌‎های اولیه پایه ـ بخش اول
دوره آنلاین کمک‌‎های اولیه پایه ـ بخش اول
مقدمه‌‎ای بر کمک‌‎های اولیه
رایگان
(۵۷۵۷)
دوره آموزش ایمنی در مراسم چهارشنبه‌سوری
دوره آموزش ایمنی در مراسم چهارشنبه‌سوری
انتخاب باشماست؛ (چهارشنبه‌سوری یا چهارشنبه‌سوزی)
رایگان
(۱۰۴۰۱)
رانندگی ایمن در برف، کولاک و یخبندان
رانندگی ایمن در برف، کولاک و یخبندان
دبیرخانه آموزش همگانی ایمنی در حوادث ترافیکی
رایگان
(۱۰۹۷۲)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش چهارم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش چهارم)
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۱۱۹۶)
ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا
ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۴۹۸۱)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش سوم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش سوم)
آموزش‌ همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۱۷۱۰)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش دوم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش دوم)
آموزش‌ همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۴۳۹۷)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش اول)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش اول)
حوادث می‌آیند، آماده باشیم!
رایگان
(۶۹۱۴)
پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)
پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۲۹۰۸)

وبینارها

خاتمه یافته
تجربه های زیسته امدادی
تجربه های زیسته امدادی
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان

آمادگی در مخاطرات

خانواده آماده در مخاطرات (بخش چهارم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش چهارم)
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۱۱۹۶)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش سوم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش سوم)
آموزش‌ همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۱۷۱۰)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش دوم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش دوم)
آموزش‌ همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۴۳۹۷)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش اول)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش اول)
حوادث می‌آیند، آماده باشیم!
رایگان
(۶۹۱۴)

کمک های اولیه

دوره آنلاین کمک‎‌های اولیه پایه ـ بخش دوم (احیا)
دوره آنلاین کمک‎‌های اولیه پایه ـ بخش دوم (احیا)
ارزیابی اولیه و احیای قلبی ـ ریوی
رایگان
(۳۳۷۳)
دوره آنلاین کمک‌‎های اولیه پایه ـ بخش اول
دوره آنلاین کمک‌‎های اولیه پایه ـ بخش اول
مقدمه‌‎ای بر کمک‌‎های اولیه
رایگان
(۵۷۵۷)

آموزش‌های ویژه دانش‌آموزان

دوره آموزش مجازی دانش‌آموز آماده در روزهای سخت (دادرس)
دوره آموزش مجازی دانش‌آموز آماده در روزهای سخت (دادرس)
مدرسه آماده، جامعه آماده
رایگان
(۹۸۹۴)

پایه داوطلبی

دوره آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
دوره آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
رایگان
(۵۹۵۶)

کرونا

دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۵۵۴۹)
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۱۱۲۶)
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
در صورت توصیه پزشک معالج، چگونه از بیمارکرونایی در منزل مراقبت کنیم؟
رایگان
(۱۲۲۲۶)
دوره خانواده آماده در کرونا
دوره خانواده آماده در کرونا
رایگان
(۱۵۶۱۱)

حوادث ترافیکی

رانندگی ایمن در برف، کولاک و یخبندان
رانندگی ایمن در برف، کولاک و یخبندان
دبیرخانه آموزش همگانی ایمنی در حوادث ترافیکی
رایگان
(۱۰۹۷۲)

سایر مخاطرات

دوره آموزشی خانه‌تکانی ایمن
دوره آموزشی خانه‌تکانی ایمن
با فراگیری اصول ایمنی در خانه‌تکانی، خوشی‌ها را به ناخوشی تبدیل نکنیم!
رایگان
(۶۱۰۰)
دوره آموزش ایمنی در مراسم چهارشنبه‌سوری
دوره آموزش ایمنی در مراسم چهارشنبه‌سوری
انتخاب باشماست؛ (چهارشنبه‌سوری یا چهارشنبه‌سوزی)
رایگان
(۱۰۴۰۲)
پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)
پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۲۹۰۹)

پدافند غیرعامل

پدافند هسته‌ای و پرتوی
پدافند هسته‌ای و پرتوی
سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاونت مردم‌یاری قرارگاه پدافند پرتوی کشور
رایگان
(۲۶۹۵)

دوره های آنلاین

در حال برگزاری
دوره مقدماتی کمک های اولیه استان قم
دوره مقدماتی کمک های اولیه استان قم
ویژه خواهران- مدرس خانم رضایی
رایگان
در حال برگزاری
دوره آموزش کمک های اولیه مقدماتی
دوره آموزش کمک های اولیه مقدماتی
ویژه خواهران - مدرس خانم شهبازی

آزمون‌ها

ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا
ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۴۹۸۱)

دوره‌های مشترک با سازمان نظام پزشکی

آرامش بخشی «ذهن و روان» برای مقابله بهتر با ویروس کرونا
(۱۲۴۶۷)
ویژه ناشنوایان: پیشگیری و مراقبت‌های کرونا
(۲۰۰۶)
شنای امن و راهکارهای پیشگیری از غرق شدن
(۹۶۳۹)
ویروس کرونا: پیشگیری و دانستنی‌های ضروری (آموزش همگانی)
(۵۸۹۹۲)
چگونه در برابر زلزله آماده باشیم؟ (آموزش همگانی)
(۴۱۳۳۷)

مشاهده همه آخرین مقالات