آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

دوره‌ها

دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۶۲۳۲)
پدافند هسته‌ای و پرتوی
پدافند هسته‌ای و پرتوی
سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاونت مردم‌یاری قرارگاه پدافند پرتوی کشور
رایگان
(۳۱۳۷)
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۰۳۲)
دوره آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
دوره آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
رایگان
(۶۳۳۴)
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
در صورت توصیه پزشک معالج، چگونه از بیمارکرونایی در منزل مراقبت کنیم؟
رایگان
(۱۲۵۴۱)
دوره آموزش مجازی دانش‌آموز آماده در روزهای سخت (دادرس)
دوره آموزش مجازی دانش‌آموز آماده در روزهای سخت (دادرس)
مدرسه آماده، جامعه آماده
رایگان
(۱۰۱۶۹)
دوره خانواده آماده در کرونا
دوره خانواده آماده در کرونا
رایگان
(۱۶۰۸۷)
دوره آنلاین کمک‎‌های اولیه پایه ـ بخش دوم (احیا)
دوره آنلاین کمک‎‌های اولیه پایه ـ بخش دوم (احیا)
ارزیابی اولیه و احیای قلبی ـ ریوی
رایگان
(۴۰۳۳)
دوره آموزشی خانه‌تکانی ایمن
دوره آموزشی خانه‌تکانی ایمن
با فراگیری اصول ایمنی در خانه‌تکانی، خوشی‌ها را به ناخوشی تبدیل نکنیم!
رایگان
(۶۳۰۸)
دوره آنلاین کمک‌‎های اولیه پایه ـ بخش اول
دوره آنلاین کمک‌‎های اولیه پایه ـ بخش اول
مقدمه‌‎ای بر کمک‌‎های اولیه
رایگان
(۶۵۴۸)
دوره آموزش ایمنی در مراسم چهارشنبه‌سوری
دوره آموزش ایمنی در مراسم چهارشنبه‌سوری
انتخاب باشماست؛ (چهارشنبه‌سوری یا چهارشنبه‌سوزی)
رایگان
(۱۰۶۳۱)
رانندگی ایمن در برف، کولاک و یخبندان
رانندگی ایمن در برف، کولاک و یخبندان
دبیرخانه آموزش همگانی ایمنی در حوادث ترافیکی
رایگان
(۱۱۲۲۵)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش چهارم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش چهارم)
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۱۶۴۹)
ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا
ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۵۱۳۴)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش سوم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش سوم)
آموزش‌ همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۰۶۶)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش دوم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش دوم)
آموزش‌ همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۴۷۱۳)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش اول)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش اول)
حوادث می‌آیند، آماده باشیم!
رایگان
(۷۲۹۱)
پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)
پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۳۲۷۴)

وبینارها

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
کمک‌های اولیه در نیش‌زدگی‌ و گزش‌ها
کمک‌های اولیه در نیش‌زدگی‌ و گزش‌ها
ژورنال کلاب
رایگان
خاتمه یافته
تجربه های زیسته امدادی
تجربه های زیسته امدادی
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان

آمادگی در مخاطرات

خانواده آماده در مخاطرات (بخش چهارم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش چهارم)
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۱۶۴۹)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش سوم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش سوم)
آموزش‌ همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۰۶۶)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش دوم)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش دوم)
آموزش‌ همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۴۷۱۳)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش اول)
خانواده آماده در مخاطرات (بخش اول)
حوادث می‌آیند، آماده باشیم!
رایگان
(۷۲۹۱)

کمک های اولیه

دوره آنلاین کمک‎‌های اولیه پایه ـ بخش دوم (احیا)
دوره آنلاین کمک‎‌های اولیه پایه ـ بخش دوم (احیا)
ارزیابی اولیه و احیای قلبی ـ ریوی
رایگان
(۴۰۳۴)
دوره آنلاین کمک‌‎های اولیه پایه ـ بخش اول
دوره آنلاین کمک‌‎های اولیه پایه ـ بخش اول
مقدمه‌‎ای بر کمک‌‎های اولیه
رایگان
(۶۵۴۸)

آموزش‌های ویژه دانش‌آموزان

دوره آموزش مجازی دانش‌آموز آماده در روزهای سخت (دادرس)
دوره آموزش مجازی دانش‌آموز آماده در روزهای سخت (دادرس)
مدرسه آماده، جامعه آماده
رایگان
(۱۰۱۶۹)

پایه داوطلبی

دوره آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
دوره آموزش مجازی آشنایی با نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
رایگان
(۶۳۳۴)

کرونا

دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۶۲۳۲)
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۰۳۲)
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
در صورت توصیه پزشک معالج، چگونه از بیمارکرونایی در منزل مراقبت کنیم؟
رایگان
(۱۲۵۴۱)
دوره خانواده آماده در کرونا
دوره خانواده آماده در کرونا
رایگان
(۱۶۰۸۷)

حوادث ترافیکی

رانندگی ایمن در برف، کولاک و یخبندان
رانندگی ایمن در برف، کولاک و یخبندان
دبیرخانه آموزش همگانی ایمنی در حوادث ترافیکی
رایگان
(۱۱۲۲۵)

سایر مخاطرات

دوره آموزشی خانه‌تکانی ایمن
دوره آموزشی خانه‌تکانی ایمن
با فراگیری اصول ایمنی در خانه‌تکانی، خوشی‌ها را به ناخوشی تبدیل نکنیم!
رایگان
(۶۳۰۸)
دوره آموزش ایمنی در مراسم چهارشنبه‌سوری
دوره آموزش ایمنی در مراسم چهارشنبه‌سوری
انتخاب باشماست؛ (چهارشنبه‌سوری یا چهارشنبه‌سوزی)
رایگان
(۱۰۶۳۱)
پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)
پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۳۲۷۴)

پدافند غیرعامل

پدافند هسته‌ای و پرتوی
پدافند هسته‌ای و پرتوی
سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاونت مردم‌یاری قرارگاه پدافند پرتوی کشور
رایگان
(۳۱۳۷)

دوره‌های تازه

آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۰۳۲)

وبینار‌های تازه

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
کمک‌های اولیه در نیش‌زدگی‌ و گزش‌ها
کمک‌های اولیه در نیش‌زدگی‌ و گزش‌ها
ژورنال کلاب
رایگان

آزمون‌ها

آزمون آمادگی در مخاطرات
آزمون آمادگی در مخاطرات
همه باهم برای داشتن جهانی ایمن
رایگان
(۲۰۴)
ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا
ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۵۱۳۴)

دوره‌های مشترک با سازمان نظام پزشکی

آرامش بخشی «ذهن و روان» برای مقابله بهتر با ویروس کرونا
(۱۲۶۵۸)
ویژه ناشنوایان: پیشگیری و مراقبت‌های کرونا
(۲۰۴۴)
شنای امن و راهکارهای پیشگیری از غرق شدن
(۹۷۸۶)
ویروس کرونا: پیشگیری و دانستنی‌های ضروری (آموزش همگانی)
(۵۹۰۸۷)
چگونه در برابر زلزله آماده باشیم؟ (آموزش همگانی)
(۴۱۵۵۵)

مشاهده همه آخرین مقالات