آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

قهرمان من توهستی

قهرمان من توهستی

“تویی قهرمانم” کتابی است که برای کودکان در سراسر جهان تحت تأثیر بیماری همه گیر کرونا نوشته شده است. کتاب “تویی قهرمانم” ، باید توسط والدین،مراقبین کودکان و معلمینی که در ارتباط با کودکان و گروه های کوچک کودکان هستند، مورد مطالعه قرار گیرد. توصیه نمیشود که این کتاب به صورت مستقل توسط کودکان خوانده شود و در خواندن این کتاب حمایت خانواده و افراد در ارتباط با کودکان لازم میباشد.

فایل کتاب تویی قهرمانم

********************************آگاهی خانواده‌ را ارتقاء داده و جایزه بگیرید.

با هدف آمادگی در برابر مخاطرات و به منظور ارتقاء سطح آگاهی خانواده‌ به ما بپیوندید و ضمن دریافت پیام‌های آمادگی به صورت مستمر، با شرکت در مسابقات هفتگی؛ یک عدد کیف کمک‌های اولیه از محصولات جمعیت هلال احمر برنده شوید.

فضای مجازی(اینستاگرام)
instagram.com/rcs_education

تگ ها: هلال احمر آموزش همگانی کرونا
اشتراک‌گذاری:

آخرین مقالات