آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

آخـریــن مطالب «پوستر»

آتش سوزی جنگلها و مراتع

آتش سوزی جنگلها و مراتع

برای دریافت پوستر در سایز اصلی  کلیک کنید. 

برای دریافت پوستر در سایز اصلی کلیک کنید. 

برای دریافت پوستر در سایز اصلی کلیک کنید. 

چنانچه مطالب این محتوا را مفید می دانید، شما نیز می توانید با اهدای هر میزان از مبلغ که تمایل دارید، و یا انتشار این محتوا در بین آشنایان و دوستان ویا همکاری داوطلبانه در طراحی و تولید آموزش های جذاب، در جنبش خیرخواهانه آموزش همگانی آمادگی در سوانح و حوادث شریک شوید. هرجانی که نجات دهید، گویی جهانی را نجات داده اید. 

ما با شما عدالت آموزشی را با شعار آموزش همگانی، همه جا، همه وقت، برای همه را، تحقق خواهیم بخشید.

لینک اهدای مبلغ

ادامه مطلب

اگر در دوران شیوع کرونا زلزله آمد، چه باید بکنیم؟

اگر در دوران شیوع کرونا زلزله آمد، چه باید بکنیم؟

چنانچه مطالب این مقاله را مفید می دانید، شما نیز می توانید با اهدای  هر میزان از مبلغ که تمایل دارید، در این جنبش خیرخواهانه شریک شوید.

ما با شما عدالت آموزشی را با شعار آموزش همگانی، همه جا، همه وقت، برای همه را، تحقق خواهیم بخشید.

لینک اهدای مبلغ

ادامه مطلب

هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

 

چنانچه مطالب این مقاله را مفید می دانید، شما نیز می توانید با اهدای  هر میزان از مبلغ که تمایل دارید، در این جنبش خیرخواهانه شریک شوید.

ما با شما عدالت آموزشی را با شعار آموزش همگانی، همه جا، همه وقت، برای همه را، تحقق خواهیم بخشید.

لینک اهدای مبلغ

ادامه مطلب

چگونه برای فصل سرما آماده شوید؟

چگونه برای فصل سرما آماده شوید؟

جهت دانلود پوستر با سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید.

ادامه مطلب

کمک های اولیه در آسیبهای ناشی از سرما

کمک های اولیه در آسیبهای ناشی از سرما

جهت دانلود پوستر با سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید.

ادامه مطلب

چگونه از آلودگی هوا جان سالم بدر ببریم (پوستر آموزشی)

چگونه از آلودگی هوا جان سالم بدر ببریم (پوستر آموزشی)

جهت دانلود پوستر با سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید.

ادامه مطلب