آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

آخـریــن مطالب «آتش سوزی جنگل»

آتش سوزی جنگلها و مراتع

آتش سوزی جنگلها و مراتع

برای دریافت پوستر در سایز اصلی  کلیک کنید. 

برای دریافت پوستر در سایز اصلی کلیک کنید. 

برای دریافت پوستر در سایز اصلی کلیک کنید. 

چنانچه مطالب این محتوا را مفید می دانید، شما نیز می توانید با اهدای هر میزان از مبلغ که تمایل دارید، و یا انتشار این محتوا در بین آشنایان و دوستان ویا همکاری داوطلبانه در طراحی و تولید آموزش های جذاب، در جنبش خیرخواهانه آموزش همگانی آمادگی در سوانح و حوادث شریک شوید. هرجانی که نجات دهید، گویی جهانی را نجات داده اید. 

ما با شما عدالت آموزشی را با شعار آموزش همگانی، همه جا، همه وقت، برای همه را، تحقق خواهیم بخشید.

لینک اهدای مبلغ

ادامه مطلب