آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

آخـریــن مطالب «آمادگی در برابرزلزله»

آماده باش با پدرو (جلد دوم)

آماده باش با پدرو (جلد دوم)

زمین لرزه چیست و چگونه در برابر آن آماده باشیم؟

فایل کتاب

بازآفرینی: فاطمه لاله‌خواه

مترجم: سحر شم آبادی

با همکاری: معصومه یاسبلاغی کارشناس تدوین محتوای آموزش همگانی 

زیر نظر: اداره کل تشریفات و ارتباطات بین المللی معاونت امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر 

چنانچه مطالب این محتوا را مفید می دانید، شما نیز می توانید با اهدای هر میزان از مبلغ که تمایل دارید، و یا انتشار این محتوا در بین آشنایان و دوستان، در جنبش خیرخواهانه آموزش همگانی آمادگی در سوانح و حوادث شریک شوید.

ما با شما عدالت آموزشی را با شعار آموزش همگانی، همه جا، همه وقت، برای همه را، تحقق خواهیم بخشید.

لینک اهدای مبلغ

ادامه مطلب