آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

پرداخت بانکی

اهداء مبلغ به «ارزیابی آمادگی خانواده در بلایا»


برای پرداخت
و یا با کلیک روی سایر مبالغ، مبلغ مورد نظرتان را وارد کرده و بر روی پرداخت کلیک بفرمایید.