آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

پرداخت بانکی

اهداء مبلغ به «پیشگیری از گازگرفتگی (مسمومیت با گاز مونوکسید کربن)»


برای پرداخت روی یکی از مبالغ زیر کلیک نمایید.
و یا با کلیک روی سایر مبالغ، مبلغ مورد نظرتان را وارد کرده و بر روی پرداخت کلیک بفرمایید.