آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر

دوره‌های کرونا

دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
دوره آموزشی آشنایی با مشکلات گوارشی در بیماری کوویدـ۱۹ و مدیریت تغذیه‌ای آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۶۲۳۲)
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آشنایی با واکسن‌های کووید۱۹ و ملاحظات آن
آموزش همگانی جمعیت هلال احمر
رایگان
(۲۰۳۲)
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل
در صورت توصیه پزشک معالج، چگونه از بیمارکرونایی در منزل مراقبت کنیم؟
رایگان
(۱۲۵۴۱)
دوره خانواده آماده در کرونا
دوره خانواده آماده در کرونا
رایگان
(۱۶۰۸۷)